Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Technologii Żywności - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
Kontakt:
Wydział Technologii Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji 
ul. Nowoursynowska 159c (budynek nr 32)
Pokój 1041
Kierownik studiów: dr hab. Jolanta Kowalska, prof. SGGW
jolanta_kowalska@sggw.edu.pl
022-5937679

Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji 
Wydział Technologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa