Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Kontakt:
Wydział Technologii Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności
ul. Nowoursynowska 159 (budynek nr 34)
Pokój 3/108
Kierownik studiów: dr hab. Jolanta Kowalska
jolanta_kowalska@sggw.edu.pl
022-5937679

Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności
Wydział Technologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa